Belbëzimi tek fëmijët
Thursday, 31 October 2013 17:37
Hits: 1266

Belbëzimi tek fëmijët

Fëmija belbëzues 2-3 vjeçar këshillohet të frekuentojë kopshtin për 2-3 orë, nëse është mbi 3 vjeç atëherë mund ta frekuentojë gjysmë dite ose gjate gjithë ditën. Per shkak se femijet sot rriten me kujdestare ose me nënat në shtëpi, qëndrimi i vazhdueshëm në mjediset e shtëpisë mund ta mërzisë femijen dhe të shtojë mundësinë e belbëzimit. Prandaj qëndrimi me bashkëmoshatarët e tij do ishte më i drejtë. Krahas kësaj, prindërit duhet të kalojnë kohë me fëmijët e tyre, p.sh. të luajnë me fëmijën dhe ta lënë atë të lirë të zgjedhë lojën e dëshiruar.